วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประชุมคณะกรรมการ 2-2556

ประชุมคณะกรรมการสมาคมการ์ตูนไทย นัดที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารนวสรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น