วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพบรรยากาศ "Core Cartoon Mini" รอบคัดเลือก

 การแข่งขัน Pitching ค้นหาสุดยอดโครงเรื่องการ์ตูน
 รอบแรก 1 เมษายน 2556 ผู้แข่งขันนำเสนอโครงเรื่องการ์ตูน รอบคัดเลือก 
ให้แต่ละทีมนำเสนอผลงานภายในเวลาที่กำหนด
และรับคำแนะนำจากคณะกรรมการที่เดินชมผลงาน 
ประกาศผลและจะแข่งขันต่อ ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.